Producenci
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Operatorem domeny https://www.sklep.skycamp.pl/ (dalej: „Serwis”) jest Stowarzyszenie Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp z siedzibą w Poznaniu. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “cookies”);

- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Dream Commerce, funkcjonującego pod adresem shoper.pl.

Informacje w formularzach Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Dane w formularzu:

- nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta ;

- mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

- są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza;

- mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

- czas nadejścia zapytania,

- czas wysłania odpowiedzi,

- nazwę stacji Klienta,

- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

- informacje o przeglądarce Klienta,

- informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania

 

Ochrona danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp z siedzibą w Poznaniu przy ul. Barskiej 4 lok. 2. W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się na adres siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych droga elektroniczną poprzez iod@skycamp.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji umowy oraz działań podjętych w celu jej zawarcia na żądanie osoby której dane dotyczą, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą;

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania: marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni), działania analityczne (dobór usług do potrzeb Klienta, optymalizacja produktów w oparciu o uwagi i zainteresowania Klienta, optymalizacja procesów obsługi itp.), w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora, zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, badania satysfakcji Klienta i poprawa jakości oraz zadowolenia ze świadczonych usług i sprzedaży produktów, kontaktu w sprawach organizacyjnych oraz szkoleniowo- treningowych.

W innych przypadkach, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji. W każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Dane Klienta będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz okresów określonych odpowiednimi przepisami. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez administratora faktu ich dezaktualizacji.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione: partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi współpracuje administrator oferując produkty lub usługi, kurierom i operatorom pocztowym; organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;  podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym itp.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl